Disclamer

Disclamer

Ondanks dat deze website met zorg en aandacht is samengesteld kan het voorkomen dat de getoond informatie niet volledig of onjuist is.

Regelmatig wordt op deze site worden informatie getoond. Eventuele wijzigingen per direct ingaan zonder verdere kennisgeving.

Bezoekers mogen geen auteurs-rechtelijke beschermde werken of enig ander op deze site getoonde  informatie verveelvoudigen of openbaar maken zonder nadrukkelijke toestemming van Bestedieetplan.com.

Bestedieetplan.com kan niet inschatten of de informatie op de site geschikt is voor uw persoonlijk doel waarvoor de informatie raadpleegt.
Wij sluiten expliciet alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of dor een tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor zowel directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website is verkregen. Alvorens een bepaald dieet of voedingspatroon te gaan volgen raden wij u aan eerst uw huisarts te raadplegen voor enig advies.

Bestedieetplan.com

dieet schema

sitemap

Vertel anderen over dit artikel